In mijn huidige ( parttime ) functie als HRM adviseur heb ik mij ontwikkeld als een deskundig en betrouwbaar professional met een goed gevoel voor arbeidsverhoudingen.

Mijn kracht ligt in de combinatie van operationele en beleidsmatige vraagstukken op zowel tactisch als strategisch niveau. Waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van HR beleid, arbeidsrechtelijk complexe vraagstukken en het begeleiden van verandertrajecten.

Grote veranderingen hebben mij geleerd dat je door oprechtheid, integriteit, creativiteit en zorgvuldigheid daadwerkelijk veranderingen in gedrag en cultuur kan realiseren.

Naast mijn functie als HRM adviseur werk ik als zelfstandig MfN /NMI (Rechtbank) Register- mediator voor Perspectief Herstelbemiddeling (Ministerie van Veiligheid en Justitie) en als mediator bij geschillen in de zorg.

Als HRM adviseur en als Registermediator heb ik met veel emoties te maken. Naast het juridische deel van mijn werk is mijn interesse vooral op geschillenbeslechting gericht.

Vanuit mijn werk ben ik gewend om, naast professionele procesbegeleiding, onafhankelijk en onpartijdig te werken. Daarbij ben ik erop gericht om, los van juridische aspecten, te werken aan praktische oplossingen van geschillen. Dit zowel bij geschillen tussen twee mensen als geschillen tussen (grote) groepen van mensen.

Soms blijkt de oplossing heel eenvoudig, maar zitten partijen zo vast in hun eigen overtuigingen, dat zij zelf de oplossing niet meer kunnen zien. Het geeft mij voldoening mensen een uitweg te bieden bij kleinere of grote geschillen.