Geschillen in de Zorg

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) zijn zorgverleners verplicht per 1 januari 2017 aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie.

Deze verplichting geldt voor alle zorgaanbieders in Nederland; voor zorginstellingen maar ook voor zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals bijvoorbeeld een huisarts.

Doel van deze regeling is openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen waardoor cliënten beter worden gehoord en beschermd.

Bemiddeling of klachtbehandeling:

Als u een klacht hebt en niet (meer) in gesprek met uw zorgaanbieder wilt of durft, kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).
Als extern klachtenfunctionaris kan TebbenMediation ingezet worden door het CBKZ als blijkt dat er daadwerkelijk bemiddeling of klachtbehandeling nodig is.

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen. Het afhandelen van een klacht kan bijvoorbeeld lang duren of gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen.

Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek op gang brengen.

Wat kan een extern klachtenfunctionaris voor u betekenen:
  • U kunt bellen of e-mailen, of een persoonlijk gesprek aanvragen
  • U kunt advies vragen als u ontevreden bent of een klacht hebt
  • De klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de klachtenregeling van de zorgaanbieder
  • Hij kan u helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van uw klacht
  • Hij kan ook tussen u en de zorgaanbieder bemiddelen

Als externe klachtenfunctionaris heeft TebbenMediation een onpartijdige rol. Een extern klachtenfunctionaris luistert naar uw verhaal, probeert te bemiddelen en u te helpen, maar doet geen uitspraak over uw klacht.

Indien de klacht niet kan worden bemiddeld kunt u gebruik maken van een soort hoger beroep bij een onafhankelijke externe geschillencommissie. Deze commissie kan bindende uitspraken doen en een schadevergoeding van maximaal 25.000 euro toekennen.