Mediation bij Arbeidsconflicten

mediation bij (dreigende) cconflicten met een medewerker, collega of zakenpartner

Conflicten in arbeidsrelaties worden vaak vertaald in juridische standpunten. Een ieder probeert de ander te overtuigen van juistheid van het eigen standpunt. Lukt dit niet, dan wordt de rechter gevraagd om de knoop door te hakken. Dit brengt (het risico van) hoge kosten met zich mee, dikwijls met schade aan de organisatie en de persoon van de werknemer. Door tijdig te kiezen voor mediation kan het anders lopen.

Immers, met het inschakelen van advocaten ontstaat niet alleen het gevaar dat de ‘prijs’ van een oplossing wordt opgedreven (met de rechter als eventuele, ultieme beslisser), maar juridische procedures verharden ook vaak de verhoudingen, waardoor een relatie voor de toekomst vertroebelt.

In het mediationproces staan de echte belangen centraal en niet de vertaling daarvan naar (juridische) standpunten. De mediator helpt partijen om weer met elkaar in gesprek te komen en samen een oplossing te bedenken waar ze beiden achter kunnen staan.

Als MfN-registermediator kan TebbenMediation helpen bij het oplossen van een (dreigend) conflict met een medewerker, een collega of zakenpartner.

Het mediationproces:

Het mediationproces is gebaseerd op vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De mediator helpt partijen de communicatie weer op gang te brengen en is hierbij onpartijdig. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat. De mediator helpt hen bij het vinden van een door alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing.

Meningsverschillen of conflicten in een werkrelatie kunnen zich bijvoorbeeld voordoen tussen:

  • Werkgever – werknemer
  • Collega’s onderling
  • Directie – bestuur
  • Bestuur – medezeggenschapsorgaan
Voordelen van mediation:
  • Belangen in plaats van verschillen staan centraal
  • Gezamenlijke oplossing leidt tot een hogere acceptatiegraad
  • Relaties worden niet onnodig geschaad
  • Er is ruimte voor creatieve oplossingen

TebbenMediation is toekomstgericht, snel en informeel.