Mediation in strafzaken

Een strafzaak heeft grote impact op het leven van alle betrokkenen. Door mediation en bemiddeling kunnen betrokkenen met zichzelf en met de ander in het reine komen. In de setting van mediation of bemiddeling kan tegemoet gekomen worden aan de behoefte van genoegdoening van het slachtoffer en heeft de dader de mogelijkheid om zijn kant van het verhaal te vertellen.

Door middel van mediation kan de dader een schadevergoeding overeenkomen, excuses aanbieden, of beiden. Betrokkenen hebben zo de mogelijkheid om de kwestie af te sluiten, doordat het slachtoffer zich gehoord voelt en erkenning krijgt van zijn of haar leed. De dader heeft op deze manier de kans om buiten de rechter om afspraken te maken, zodat een strafblad vermeden wordt.

Het bemiddelingsproces:

Mediation in strafzaken is een bemiddelingsproces dat start nadat aangifte is gedaan of tijdens een lopende strafzaak. Doorverwijzing naar mediation wordt gedaan door de politie, het Openbaar Ministerie (OM) of de rechter. Ook advocaten of hulpverleners kunnen mediation voorstellen. Strafzaken kunnen plaatsvinden op het gebied van: geweld, seksueel geweld, ongeval, vermissing, diefstal, etc. Uiteraard is initiatief van een verdachte of het slachtoffer zelf ook mogelijk.

Indien mediation plaatsvindt, wordt het strafproces (of het vooronderzoek) stilgelegd. Resultaten uit mediation kunnen meewegen in het strafproces, alleen indien de verdachte en het slachtoffer dat willen.

Mediation kan alleen onder begeleiding plaatsvinden van een mediator die zich gespecialiseerd heeft in strafzaken. Vrijwilligheid van de verdachte en het slachtoffer is een noodzakelijk uitgangspunt, partijen moeten zelf achter mediation staan. Mediation kan niet verplicht worden opgelegd door een rechter of advocaat.

Het strafrecht doet in dat geval een stap terug om te bekijken of partijen het onderling eens kunnen worden.

Daarnaast is er de mogelijkheid van bemiddeling tussen slachtoffer en dader, voor, tijdens of na een strafzitting. Slachtoffer-dadercontact is ook voor nabestaanden van slachtoffers, getuigen en voor familieleden van daders.

De belangrijkste redenen om bemiddeling op te starten zijn o.a.:
  • Aan elkaar kenbaar maken van de beleving van het delict en de impact hiervan
  • Het stellen van cruciale vragen aan elkaar, die bijdragen aan de verwerking van het slachtoffer en de dader de gelegenheid geeft om de belangrijke ‘waarom’ vraag te beantwoorden
  • Een beeld van de dader krijgen en angst voor een ontmoeting weg te nemen
  • Met elkaar bespreken wat de gevolgen zijn van het delict
  • De mogelijkheid van de dader om excuses aan te bieden en spijt te betuigen
  • Kans op herhaling door de dader te verkleinen

Mediation en bemiddelingen worden door TebbenMediation uitgevoerd onder de vlag van Perspectief Herstelbemiddeling